male-GRIFFON VIP

NIZHEGORODSKOE OCHAROVANIE VIP UNION GRIF

27.11.2019

owner Ekaterina Kiseleva, Gelendgik

MANTICORNS EFRAIM (CH.INTER, JCH.Russia, JCH.Estonia, CH.Russia,CH Club Rus, CH.Estonia. CH,Finland)   & NIZHEGORODSKOE OCHAROVANIE SENSATION (JEUW 2016)

VIP